Specifikation

banner-pic

Innehållet i din låda:

  • Bruksanvisning
  • Säkerhets instruktioner
  • Björk Luftrenare
  • Nätadapter 220VAC till 12VDC
  • 220V AC-kabel

Säkerhetsinstruktioner

Nanopas Björk utnyttjar de elektrostatiska fälten för att dra föroreningar och nanopartiklar ur annonsen. Eftersom de flesta partiklar naturligtvis har en positiv laddning. de kan lockas av ett negativt laddat elektrostatisk fält. Reningsenheten kan fånga upp till 93% av partiklarna inom 12-15 kvm /> (> 20 nanometer) med minimal el på 300 mW. Björk är den mest energieffektiva luftrenaren på marknaden och är helt underhållsfri. farliga partiklar dras från luften och samlas upp. Produkten har förmågan att fånga Pollen Mold Spores. Oust körfält. Klippt. Allergener. Virus Cement Dust. flyga rökolja. smog. Tobaksrök. Sot och gasformiga föroreningar